Preminuo akademik Zoran Kravar

Književni povjesničar, esejist i književnik, akademik Zoran Kravar umro je noćas u 66. godini nakon teške bolesti.

Profesor Kravar rođen je u Zagrebu 1948., a diplomirao je na zagrebačkom Filozofskom fakultetu komparativnu književnost i filozofiju, gdje je od 1984. na Odsjeku za komparativnu književnosti bio redovni profesor.

Kao stipendist Humboldtove zaklade boravio je na sveučilištima u Konstanzu i Bonnu, a kao gostujući profesor predavao je na Sveučilištu u Muensteru. Sudjelovao je na mnogo domaćih i inozemnih kongresa i simpozija, osobito onih posvećenih književnom baroku.

Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti skupno je objavio u knjizi Studije o hrvatskom književnom baroku (1975.). S našim je barokom Kravar upoznao i europsku stručnu javnost objavivši 1991. kod uglednoga njemačkog izdavača knjigu Das Barock in der kroatischen Literatur.

Akademik Kravar svoje je stručno zanimanje širio i na druga područja: područje hrvatske metrike i teorije stiha općenito. Posebno se istaknuo kao urednik Hrvatske književne enciklopedije.

Bavio se i antimodernističkim tendencijama u književnosti, filozofiji i ideologiji oko 1900. godine.

Kao veliki ljubitelj klasične glazbe proučavao je operna libreta kao književnu vrstu.

Akademik Kravar 2009. objavio je knjige Uljanice i duhovi, za koju je dobio nagradu Hrvtske akademije zananosti i umjetnosti (HAZU) te Vjesnikovu nagradu Ivan Goran Kovačić. Dobitnik je i Nagrade Grada Zagreba za ukupan znanstveni rad i doprinos književnoj znanosti.