Programsko vijeće HRT-a o ljetnoj shemi

Programsko vijeće HRT-a održalo je 8. sjednicu. Na dnevnom redu su bili Plan ostvarenja zakonskih obveza u programima HRT-a za razdoblje jesen 2013./2014., izvješće povjerenika za korisnike usluga o pritužbama i prijedlozima korisnika usluga HRT-a te aktualne teme.

U vezi s točkom Plan ostvarenja zakonskih obveza u programima HRT-a za razdoblje jesen 2013./2014., Vijeće je donijelo zaključak kako nije u mogućnosti raspravljati o toj točki dnevnog reda jer nisu pripremljeni materijali.

Vijeće stoga podsjeća da HRT postoji zbog javnosti te traži od glavnog ravnatelja i ravnatelja programa da u najkraćem roku ispune zaključak Programskog vijeća i pripreme materijale kako bi Vijeće moglo raspravljati o planu ispunjavanja obveza HRT-a u ljetnoj shemi, jesenskoj shemi i u predviđenom mandatu urednika programa. Programsko vijeće prigovorilo je HRT-u zbog nepostojanja ljetne sheme i tromjesečnog prekida emitiranja velikog broja emisija.

Ravnatelj programa HRT-a Goran Rotim rekao je da je ljetna shema naslijeđena te kako se ubrzano radi na jesenskoj shemi te ujedno zamolio za razumijevanje zbog kratkog vremenskog roka od imenovanja glavnih urednika četriju kanala pa do početka ljetne sheme.

Vijeće je također jednoglasno prihvatilo izvješće povjerenika za korisnike usluga Zvonka Šeba, a u nastavku sjednice raspravljalo je i o obvezama HRT-a prema Hrvatskom audiovizualnom centru (HAVC). Vijeće HRT-a izrazilo je zabrinutost zbog jednostranog odnosa kojim se pokušavaju redefinirati zakonske obveze HRT-a  prema Hrvatskom audiovizualnom centru. Time se, smatra Vijeće, izravno utječe na programsku politiku HRT-a u sferi domaćeg programa, najosjetljivijeg dijela produkcije, i to u vrijeme kada HRT osjetno smanjuje svoju dramsku proizvodnju. Pritom se, smatra Vijeće, nanosi golema šteta funkcioniranju domaće audiovizualne zajednice kojoj bi HRT trebala biti vodeći poticatelj – kako zbog svoje javne funkcije tako i zbog svoje ukupne društvene uloge.

U vezi s izrečenim primjedbama, glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman rekao je da HRT prihvaća svoje zakonske obveze prema HAVC-u te kako se nada da će HRT i HAVC postići dogovor u najkraćem mogućem roku.