Biti gay nije grijeh

U razgovoru s novinarima u zrakoplovu na povratku iz Brazila u Rim papa Franjo naglasio je da se homoseksualce ne smije diskriminirati, ali je dodao da po katekizmu Katoličke crkve homoseksualna orijentacija nije grijeh, ali homoseksualni odnosi jesu.

Ako je netko homoseksualac i traži Boga i dobronamjeran je, tko sam ja da mu sudim, rekao je Papa. Katekizam to dobro objašnjava. Oni ne smiju biti marginalizirani zbog svoje orijentacije i moraju biti integrirani u društvo, dodao je Franjo.

Ta orijentacija nije problem. Moramo biti braća. Problem je u lobiranju za tu orijentaciju, kao što su problem lobiji pohlepnih, politički lobiji, masonski lobiji, toliko ih je mnogo. To je veći problem, rekao je.

Među ostalim, Papa je izjavio da je zabrana obnašanja svećeničke službe ženama u Katoličkoj crkvi "definitivna". Crkva je o tome rekla svoje i rekla je ne, ta su vrata zatvorena, kazao je Papa, dodavši kako bi želio da žene imaju veću i važniju ulogu u administrativnim i pastoralnim aktivnostima.

Kada se govori o zaređenju žena, Crkva je rekla ne. Papa Ivan Pavao je zaključio to pitanje, naglasio je Franjo govoreći o dokumentu pokojnog prethodnika koji kazuje da je zabrana zaređenja ženama dio nepogrešiva nauka Crkve. 

Papa je također rekao da problematični Zavod za religijska djela (IOR), poznat i kao Vatikanska banka, mora biti iskreniji i transparentniji u svome djelovanju. Dodao je da će poslušati savjete povjerenstva koje je osnovao radi ispitivanja stanja u banci i zatim odlučiti treba li je reformirati ili zatvoriti.