'Zaduživanje Hrvatskih cesta nepovoljno, ali nije bilo alternative'

Vlada je Hrvatskim cestama izdala jamstvo te im odobrila podizanje kredita kod zajednice ponuditelja (BKS banka, Croatia banka, Hypo Alpe-Adria-Bank, Istarska kreditna banka, OTP banka i Zagrebačka banka) u iznosu od 74,5 milijuna eura za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u ovoj godini.

Riječ je o kreditu na sedam godina s efektivnom godišnjom kamatnom stopom od 6,28 posto. Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila i amandman na konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, a kojim se ukida mogućnost oporezivanja dividendi 'po načelu blagajne', odnosno kad se isplaćuje, objasnio je ministar financija Slavko Linić.

Naime, prošlog je tjedna Ustavni sud odlučio da se dividenda ne može oporezivati ako je oduka o isplati dividende donesena prije stupanja na snagu tog zakona, a nije bila isplaćena. Pri isplati dividende primjenjuje se zakon koji je bio na snazi u vrijeme donošenja odluke o dividendi, a ne u vrijeme njezine isplate.

Poštujemo odluku Ustavnog suda, rekao je, ali i napomenuo kako je Hrvatska u krizi u kojoj trebaju participirati svi, i bogati i siromašni.

Zaduženje uz kamatu veću od šest posto naravno da nije povoljno, no kada imate na javnom natječaju samo jednu ponudu i kada znate da ove godine morate što vratiti, što platiti radove koji su izvedeni u iznosu od 2,2 milijarde kuna, a znate da je prihod Hrvatskih cesta 1,4 milijarde kuna od 60 lipa iz cijene goriva, vi tu razliku morate isfinancirati, a to možete samo kreditnim zaduženjem, rekao je ministar Hajdaš Dončić upitan je li zaduživanje za Hrvatske ceste tragično.

Ministar kaže i da nije zabrinut jer se priprema koncesioniranje hrvatskih autocesta i tako se oslobađa 60 lipa iz litre naftnih deriva za autoceste, od kojih planira već s početkom iduće godine 20 lipa (što je nekih 450 milijuna kuna) odmah transferirati Hrvatskim cestama da im poboljša krvotok. Time su oni odmah prihvatljiviji bankarskom sektoru, a prema tome će padati kamatne stope, kazao je.