Umjetnost, da bi se unovčila, ne mora biti divna

Da iza svake uspješne tvrtke stoji dobar menadžer i obrnuto - jednostavna je formula uspjeha. Ali isti obrazac poslovanja sve bi više trebale imati i kulturne institucije u kojima, u pravilu, ne očekujemo profit.

I dok su mnogi europski i svjetski muzeji, kazališta, plesni centri te galerije nezamislivi bez barem jednoga kulturnog menadžera, kod nas je praksa potpuno drugačija. Naši su uglavnom na burzi.

Ivana Lušić dvanaestu je godinu na čelu Ansambla Lado i jedna je od naših najuspješnijih kulturnih menadžerica. Lado se nagodinu sprema u Japan, a za organiziranje takve turneje potrebno je i do dvije, tri godine. Sav taj posao ostane u sjeni poslije sjajnih nastupa.

Jedan od najpoznatijih svjetskih sturčnjaka menadžmenta u kulturi, Amerikanac Michael Kaiser, tvrdi da umjetnost i profit itekako idu skupa. Prvo i najvažnije je stvarati divnu, uzbudljivu umjetnost. Moje iskustvo pokazuje da se tako na najlakši način dolazi do financiranja. No postoje i nove tehnike koje se mogu naučiti kako stvoriti nove, privatne izvore za financiranje koji će umjetničkim organizacijama pomoći da ostvare svoje snove, rekao je Kaiser.

U ostvarivanje svojih snova u posljednjih je 12 godina krenulo više od 400 kulturnih menadžera, i to na zaprešićkoj Visokoj školi "Baltazar Adam Krčelić" koja je prva počela obrazovati taj kadara. 

Pogledajte videoprilog!