Arheološko nalazište usporilo rekonstrukciju kolodvora Sisak

Zbog arheološkog nalazišta usporeni su radovi na rekonstrukciji željezničkog kolodvora u Sisku, čija je planirana vrijednost 40 milijuna kuna.

Naime, kolodvor se nalazi unutar zaštićene arheološke zone rimske Siscije pa je organiziran i stalni arheološki nadzor, a na lokaciji pothodnika i perona pronađeni su ostaci rimske arhitekture. Prije mjesec dana su radovi na tome mjestu prekinuti i počeli su istraživački arheološki radovi.

Neposredno pri pronalasku velikog i vrijednog nalazišta u dogovoru s Ministarstvom kulture organizirali smo istraživačke i zaštitne radove. Vjerujemo, ako se nalazište ne proširi, da će na njemu radovi trajati oko dva mjeseca. Istina, to će poskupiti investiciju za 3,2 milijuna kuna, ali vjerujemo da će cjelokupna rekonstrukcija biti završena do kraja iduće godine", rekao je član Uprave HŽ Infrastrukture Nikola Ljuban.