Prvi sveopći sabor glumaca

Sindikat hrvatskih glumaca održao je u Zagrebu prvi sveopći sabor glumaca na kojemu je predstavio novu inicijativu sindikalnog strukovnog povezivanja svih hrvatskih glumaca, a ne samo onih zaposlenih u kazališnim ustanovama, za što je zatražio potporu svih koji se u Hrvatskoj bave glumačkom umjetnošću.

Ideja je novog vodstva Sindikata okupljati sve koji se bave glumom, uključujući samostalne umjetnike, nezaposlene glumce, studente glume koji se već pojavljuju u hrvatskom glumištu te umirovljene glumce. Svrha je ujedinjavanja zajednička borba za prava glumaca i otpor tendencijama koje, kako smatraju, vode pogoršavanju njihova položaja, a sadržani su u novom Zakonu o kazalištu. Inicijativu je na Saboru predstavio predsjednik SHG-a Žarko Savić.

Zakon za koji se SHG zalaže je onaj koji bi štitio prava glumaca, i to ne samo prava na normalne uvjete rada, već i prava u smislu autorskih i srodnih prava, prava na reproduciranje i repriziranje. Veća razina zaštite mogla bi se postići kada bi se sindikat prometnuo u strukovni sindikat, prvi takav u nas, koji bi djelovao kao ovlašteno reprezantativno tijelo i posrednik između glumaca i poslodavaca. Sindikat bi tada pregovarao i određivao opće uvjete i početnu cijenu rada, što bi onda svi morali poštovati - i poslodavci i glumci.

Plan rada i zamisli djelovanja u praksi iznio je Željko Konigsknecht, koji je kao goruće pitanje istaknuo honorarne povremene poslove. Također, sindikat će osiguravati pravnu pomoć svim glumcima, a djelovat će i u smjeru uređivanja radnog vremena i općih uvjeta rada gostujućih glumaca. 'Krajnji je cilj imati sindikat kakav imaju Njemačka ili Danska, gdje sindikat rješava sve nedoumice', kazao je.

Prvi sveopći sabor glumaca u dvorani Akademije dramskih umjetnosti (ADU) u Zagrebu okupio je glumce iz gotovo svih zagrebačkih te kazališta iz cijele Hrvatske - Dubrovnika, Šibenika, Rijeke, Osijeka, Zadra itd. Zaposleni su se glumci izjasnili u prilog predloženom sindikalnom djelovanju, smatrajući kako je jedinstveni pristup jedini način da glumci 'stanu na kraj ignoriranju, marginaliziranju i diskriminiranju' svoje profesije.

Dramska glumica HNK Varaždin Marija Krpan istaknula je da je budućnost neizvjesna i za one koji su trenutačno zaposleni, pa je solidarnost i kolektivni pristup jedini način te ga treba podržati. No iz redova onih koji su nezaposleni, samostalno zaposleni ili samostalni, oglasila se Vitomira Lončar iz Male scene, koja je upozorila na egzistencijalni problem svakodnevnog života s kojim se suočavaju glumci tih kategorija, a koji onima koji su zaposleni nisu prioritet. Tu je i problem mirovina, cijene samozapošljavanja ili samostalnog rada i brojni drugi, s čime su se složili i predstavnici sindikata.