Naknada autorima za posuđivanje djela u knjižnicama

Ministarstvo kulture i Društvo hrvatskih književnika (DHK) potpisali su Ugovor koji će hrvatskim autorima omogućiti isplatu naknade za posudbu u javnim knjižnicama, priopćilo je danas Ministarstvo.

Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, na temelju kojeg je ugovor zaključen, autorima je priznato pravo na primjerenu naknadu ako se izvornik ili primjerci njihovih djela posuđuju posredovanjem javnih knjižnica, a DHK je ovlašten za kolektivno ostvarivanje prava autora na naknadu za javnu posudbu na temelju odobrenja Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo.

DHK zastupa nositelje prava na temelju pojedinačnih punomoći, kao i na temelju zakonski presumirane punomoći za sve domaće i strane nositelje prava, osim onih koji su izričito pisanim putem obavijestili Društvo da ne ostvaruje njihova prava.

Ministarstvo kulture preuzelo je obvezu plaćanja naknade, jednokratno u godišnjem razdoblju, na način da se od ukupnog iznosa naklade deset posto izdvaja u Fond za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, gdje će ići i sredstava koja tijekom pet godina zbog nemogućnosti utvrđivanja nositelja prava nisu raspodijeljena autorima.

Ukupno primljeni iznos naknade koji pripada autorima dijeli se s ukupnim brojem posudbi u županijskim narodnim knjižnicama u prethodnoj godini. Dobiveni iznos množi se s brojem posudbi pojedinog autora i iznosi sto posto iznosa za pisce, 40 posto iznosa za prevoditelje te deset, odnosno pedeset posto za ilustratore, ovisno je li djelomično ili potpuno ilustrirano djelo.