Vlada prihvatila nacrt Kolektivnog ugovora za zdravstvo

Vlada je prihvatila nacrt Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog sustava, a ministar zdravlja Rajko Ostojić ističe kako se njime ispravljaju nepravde iz prijašnjih kolektivnih ugovora. Najspornije pitanje tijekom pregovora o novom kolektivnom ugovoru, tijekom kojeg je bilo 28 radnih sastanaka sa sindikatima, bilo je pitanje dežurstava i pripravnosti, rekao je ministar zdravlja Rajko Ostojić kazavši kako je predloženi kolektivni ugovor u skladu s pozitivnim hrvatskim zakonskim propisima i praksom u EU.

Dežurstvo će se smatrati radnim vremenom, odnosno ako je odrađeno unutar redovitog mjesečnog fonda sati plaćalo bi se kao redovan rad, a iznad mjesečnog fonda sati plaćalo bio se kao prekovremeni rad. Prema prijašnjim kolektivnim ugovorima dežurstvo i pripravnost plaćali su se imperativno kao prekovremeni rad, uključivo sa svim dodacima (rad vikendom i blagdanima), rekao je Ostojić.

Ukida se i razlika u dodacima temeljem posebnih uvjeta rada za radnike koji rade u istim ustrojstvenim jedinicama i posao im je međusobno vezan, a prema kojima su, primjerice, liječnik specijalist kirurg i zdravstveni radnik u operacijskoj dvorani imali različiti postotak uvećanja osnovne plaće. 'Kolektivnim ugovorom otklonjene su sve mogućnosti korištenja kumulative', rekao je Ostojić dodavši da su za ukupno 20 posto smanjeni i svi položajni dodaci.

Premijer Zoran Milanović ocijenio je kako je, prema prijašnjim kolektivnim ugovorima, nelogično bilo da se ljudima prekovremeni rad plaća hijerarhijski. Ostojić je ustvrdio da se upravo zbog ispravljanja svih nelogičnosti potrebna financijska sredstva za predloženi kolektivni ugovor neće povećavati, nego ostaju na razini prošle godine. Kriterije za određivanje pripravnosti te vođenje evidencije vremena provedenog na radnom mjestu za vrijeme pripravnosti Ministarstvo zdravlja uredit će posebnim aktom u roku 10 dana od dana potpisivanja kolektivnog ugovora.