Rezovima do uštede - Vlada smanjila povlaštene mirovine

Vlada ja na sjednici u Banskim dvorima donijela odluku o smanjenju za 10 posto takozvanih povlaštenih mirovina većih od pet tisuća kuna. Time će se ostvariti uštede od 303 milijuna kuna u 2014. godini i 326 milijuna kuna u 2015. Mirovine 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida neće se mijenjati.

Na dnevnom redu sjednice Vlade našle su se i izmjene Ovršnog zakona. Predstavio ih je je ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Izmjene se sastoje u tome da se u prijedlogu za ovrhu jasno razgraniči zahtjev za naknadu nastalih troškova i zahtjev predvidivih troškova postupka. Novina je i uvođenje Fine u postupak provedbe ovrhe na nekretninama te će ona procjenjivati nekretninu.

Pred Vladom su i izmjene i dopune Prekršajnog zakona. Ministar Miljenić je rekao kako se mogućnost da se prekršaji plaćaju po 50% nižoj cijeni na licu mjesta sada proširuje i na tri dana nakon počinjenja prekršaja, a oni koji ne plate neće moći dobiti dozvole poput vozačke.

Od 1. siječnja iduće godine cijene naftnih derivata u Hrvatskoj određivat će se slobodno, na tržištu, a ne više temeljem pravilnika, predlaže se zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata koji je Vlada uputila u hitnu saborsku proceduru. Očekujemo da će tržišna konkurencija distributerima stvoriti mogućnosti za veće investicije jer nemaju limit koji ih je držao postojećim pravilnikom, rekao je ministar gopodarstva Ivan Vrdoljak.

Zakon ide u hitnu saborsku proceduru jer se njegovim donošenjem povećavaju prihodi proračuna, a utječe se i na sprječavanje i uklanjanje većih poremećaja u gospodarstvu.


Nakon što je već ranije izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave predložila ukidanje Državnoga inspektorataod početka iduće godine, Vlada je u saborsku proceduru uputila i izmjene 18 zakona kojima se regulira preuzimanje poslova Državnog inspektorata od strane pojedinih ministarstava. Današnjim izmjenama reguliraju se poslovi inspektorata koji prelaze u nadležnost ministarstava poljoprivrede, financija i gospodarstva.

Vlada je prihvatila Nacrt dodatka II. Temeljnom kolektivnom ugovoru (TKU) za službenike i namještenike u javnim službama, po kojem se božićnica i regres neće isplaćivati, a privremeno se ograničava visina dnevnica i osnovica za isplatu jubilarnih nagrada. Vlada je ograničavanje prava službenika i namještenika u javnim službama već ranije dogovorila s predstavnicima sindikata.

Vlada je odlučila umanjiti plaće zdravstvenim radnicima koji su štrajkali u prva dva tjedna u studenome, razmjerno broju sati provedenih u štrajku, a ministar zdravlja Rajko Ostojić rekao je kako je smanjenje plaća za dane provedene u štrajku u listopadu iznosilo od 100 kuna do čak 14-15 tisuća kuna.

Vlada je također donijela odluku da se iz državnog proračuna isplati ukupno 20 milijuna kuna za financiranje više kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH, a temeljem provedenog javnog natječaja.

Odlučila je i da će predsjednik i članovi povjerenstva za provedbu državnog referenduma o ustavnoj definiciji braka dobiti naknadu u visini od tisuću do 2.500 kuna, ovisno o broju glasačkih mjesta u pojedinom gradu. Premijer Zoran Milanović rekao je kako se nikad nije slagao s ocjenama da je novac za referendum bačen novac ali, dodao je, pitanje je "je li bilo bolje namjene za taj novac". Ovo nije bačen novac, zaradili su ga pa će ga valjda i potrošiti, dodao je.

Vlada je dala jamstvo za zaduživanje Hrvatskih autocesta za 150 milijuna eura kod Sberbanke za financiranje plana poslovanja za ovu i iduću godinu. Rok otplate je pet godina u sedam jednakih polugodišnjih rata, uz poček od dvije godine, uz promjenjivu kamatnu stopu u visini 6-mjesečnog EURIBORA plus 4,20 posto godišnje.