Učitelji dobili zaostatke i naknade za prijevoz

Zaposlenicima u školstvu plaćene su naknade za prijevoz za prosinac i siječanj te zaostaci za smanjenu plaću u  studenome.

U Ministarstvu kažu da su sve pripremili u petak, ali da zbog blagdana u  ponedjeljak, isplate mogu biti tek  danas.

Napokon se obistinilo - treća sreća', izjavio je predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić.