U Egiptu otkriven grob nepoznatog faraona

Grupa američkih stručnjaka sa Sveučilišta u Pennsylvaniji otkrila je grob faraona Senebkaya kraj hrama Abydosa, izvijestilo je egipatsko ministarstvo za starine. 

Voditelj odjela za faraone u ministarstvu za starine Ali el-Asfar rekao je da na sarkofagu i na zidu uz grob faraona piše njegovo puno ime. Neki hijeroglifi iz faraonova imena pojavljuju se na Torinskom papirusu, dokumentu starom više od 3000 godina, na kojemu se nalazi oko 300 faraonskih imena.

Arheolozi su otkrili i kostur Senebkaya, koji pokazuje da je faraon bio visok 1,85 cm. Asfar tvrdi da bi proučavanje groba faraona Senebkaya moglo pokazati da Hiksi, semitski narod koji je stigao s juga današnje Sirije, nisu vladali cijelim Egiptom. Hiksi su osnovali petnaestu i šesnaestu egipatsku dinastiju.

Početkom siječnja Egipćani su izvijestili da je skupina stručnjaka sa Sveučilišta u Pennsylvaniji otkrila grob star 3800 godina za koji pretpostavljaju da pripada Sobekhotepu I., faraonu 13. dinastije.