"Hrvatska neće morati plaćati penale za biorazgradivi otpad"

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović izjavio je da Hrvatska neće morati plaćati penale Europskoj uniji za biorazgradivi otpad jer je njegova količina u protekloj godini smanjena za 29 posto, odnosno blizu je razini od propisanih 75% količina iz 1997. godine.

Hrvatska ipak neće plaćati penale za biorazgradivi otpad, kao što su najavljivali neki zloguki proroci, rekao je ministar Mihael Zmajlović na konferenciji za novinare u Vladi pohvalivši se da su sve poduzete aktivnosti u drugoj polovini prošle godine pridonijele smanjenju ukupne količine otpada koji se odlaže.

Istaknuo je pritom akciju 'Velika čistka', kao i činjenicu da je dvjesto gradova i općina pokrenulo uvođenje primarne selekcije otpada.

U protekloj godini, prema preliminarnim neverificirnaim podacima iz Agencije za zaštitu okoliša, količina biorazgradivog otpada koja je odložena na odlagališta smanjena je za 29%, čime smo se približili cilju predviđenom za 2013. godinu, odnosno da se količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta smanji na razinu 75% količina iz 1997. godine, rekao je Zmajlović, javlja Hina.

Hrvatska se, naime, Europskoj uniji obvezala da će do kraja 2013. za 25% smanjiti količinu biorazgradivog otpada u ukupnom komunalnom otpadu u odnosu na 1997. godinu.