Završene prijave ispita državne mature

Sinoć u ponoć završene su prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2013./2014.

Ispite je prijavilo 31.588 učenika četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, to su svi gimnazijalci i gotovo 90% učenika strukovnih škola.

Maturanti prijavljuju tri obvezna predmeta - hrvatski, matematiku i strani jezik, a od izbornih predmeta najčešće su birali politiku i gospodarstvo, fiziku, biologiju, psihologiju.