Potpora Rijeke književnom stvaralaštvu

Grad Rijeka raspisao je natječaj za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva koje će se odabranim autorima dodjeljivati za tromjesečno ili polugodišnje razdoblje.

Riječ je o pilot-projektu Odjela za kulturu Grada Rijeke koji je pokrenut u skladu sa Strategijom kulturnog razvitka grada Rijeke za razdoblje od 2013. do 2020.
Za taj projekt predviđeno je ukupno 45.000 kuna iz gradskog proračuna.

Zainteresirani pisci i spisateljice mogu se kandidirati za tromjesečnu potporu od 15.000 kuna bruto ili polugodišnju od 30.000 kuna koje bi omogućile posvećivanju književnom stvaralaštvu u tom razdoblju. Pravo na prijavu imaju autori koji djeluju na riječkoj književnoj sceni, a prijave će procijeniti Kulturno vijeće grada Rijeke za nakladničku, knjižnu i knjižničnu aktivnost.