Saborska rasprava o Zakonu o zaštiti na radu

Nakon što je odgođena rasprava o novom zakonu o radu, Sabor raspravlja o drugom iz paketa radnog zakonodavstva - Zakonu o zaštiti na radu.

Laburisti u sabornicu došli s gaćama na štapu

Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić rekao je kako se novim zakonom o zaštiti na radu želi smanjiti broj profesionalnih bolesti i smrtnih slučajeva. Nažalost to se ne može u potpunosti spriječiti jer postoje grane gdje se unatoč svim mjerama takvi slučajevi mogu dogoditi', kazao je. Riječ je o, po njegovoj ocjeni, najvažnijem zakonu iz paketa zakona za regulaciju tržišta rada, među kojima su još i Zakon o radu i Zakon o reprezentativnosti.

Od 1997. do 2012. evidnetirane su 333.492 ozljede na radu, od 1997. do 2013. dijagnosticirano je više od dvije tisuće profesionalnih oboljenja, a poginulo je 767 ljudi. Također je zabilježeno 13.138.908 izgubljenih radnih dana zbog bolovanja uzrokovanih ozljedama na radu i profesionalnih bolesti.

Novim zakonom uvode se sankcije i to, kako je rekao Mrsić, crveni, žuti i zeleni kartoni, a inspektori će uz dio vezan uz represiju imati važnu ulogu i u prevenciji. Inspektorat zaštite na radu osniva se na teritorijalnom principu. Osniva se i zavod za zaštitu na radu koji bi se trebao baviti provođenjem tehničkih i tehnoloških mjera, a jedna od mjera je i licenciranje stručnjaka zaštite na radu. Medicina rada se, najavio je Mrsić, vraća tamo gdje je radni proces, umjesto da bude u ambulanti.

'Ovaj zakon nudi još jednog ravnatelja, poslovni auto, mobitel i još jedan poslovni prostor koji državni proračun ne može platiti", replicirao mu je HDZ-ov Ivan Šuker. 'Najbolja zaštita na radu je dobar sveopći odnos prema radnicima', poručio je laburist Branko Vukšić. Zaštita na radu tiče se, upozorio je Vukšić, i posljedica nerada pa ćemo tako imati PTSP izazvan neradom, nezivjesnošću posla i neimaštinom. 'O tome zakon ne govori, ali bi i o tome trebalo danas progovoriti', poručio je.

Oporba Vladi: dogovorite se sa sindikatima ili nam prijeti ukrajinski scenarij
Saborska je oporba odbacila Vladin prijedlog zakona o reprezentativnosti udruga sindikata i poslodavaca, tvrdeći da bi izostanak dogovora sa sindikatima oko toga i Zakona o radu mogao dovesti do generalnog štrajka 's nesagledivim posljedicama, a dio ih je u tom kontekstu spomenuo i nerede u Ukrajini. Ministar rada Mirando Mrsić uvodno je ustvrdio da zakon u proteklih godinu i pol nije doveo do manjeg broja sindikata i otežanog pregovaranja, kako su predviđali njegovi kritičari, nego naprotiv, pojačao suradnju među sindikatima. Uvjeren je da će novi zakon pojednostaviti i ubrzati postupak utvrđivanja reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata.