Dva zavoda za zaštitu na radu?!

Mnogi nastoje -blokirati novi Zakon o radu! Ali ne i - novi Zakon o zaštiti na radu! Taj zakon, koji ministar Mrsić smatra najvažnijim iz tog paketa, prošao je prvo saborsko čitanje gotovo - nezamijećen.

A kad je nezamijećen cijeli zakon, logično je da onda malo tko primijeti njegov mali, ali, čini se, i te kako sporan dio. S jedne strane puna usta priče o sveopćoj štednji, a s druge dosadašnji Zavod za zaštitu na radu zamjenjuje se - dvama!    

Saborska rasprava o Zakonu o zaštiti na radu

U posljednjih 20-ak godina na radnome mjestu evidentirano je više od 333 tisuća ozljeda, a poginulo je 767 radnika. Unatoč Zakonu o zaštiti na radu. Prekid crne statistike ministarstvo vidi u osnivanju još jednog Zavoda za zaštitu na radu!

Ovaj zavod će radit ono što drugi ne može. Ne razdvajamo Zavod, ne razdvajamo sustav, nego ga optimiziramo, kaže ministar rada Mirando Mrsić.

A cilj bi možda i opravdavao ovakav postupak da Hrvatska - već nema Zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu! Njegova ravnateljica uvjerena je: svoj posao obavljaju kompetentno.

Educiramo i radnike i poslodavce, kad vidimo da negdje ima problema u provođenju mjera zaštite na radu, kaže ravnateljica Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu Marija Zavalić. Napominje: bude li novi zavod administrativna jedinica koja će izadavati licencije, onda će ga poduprijeti.

A hoće li na gubitku biti i državni proračun? Ministarstvo za sada negira otvaranje novih radnih mjesta.

Više u videoprilogu.