U 2013. HRT ostvario dobit!

Prvi put nakon 2008. godine HRT zaključuje poslovnu godinu pozitivnim rezultatom. Prema privremenom godišnjem izvješću o poslovanju u 2013. godini, Hrvatska radiotelevizija ostvarila je neto operativnu dobit od 36,3 milijuna kuna.

Ukupan prihod iznosio je 1,38 milijarde kuna, što je 4,6 % manje od prethodne godine, te ukupan rashod od 1,28 milijardi kuna, oko 12,7% manje u odnosu na 2012. Broj zaposlenika u istom je razdoblju smanjen s 3.369 na 3.321. Istodobno, povećan je opseg emitiranog i proizvedenog radijskog, televizijskog i ostalog programskog sadržaja. Time je zaustavljen višegodišnji negativan trend i stabilizirano poslovanje javnoga medijskog servisa, koji još od 2008. godine posluje s gubitkom (105 milijuna kuna u 2009. godini; 16.3 u 2010. godini, 26.8 u 2011. godini te 28.9 milijuna kuna u 2012. godini).


Efikasnije upravljanje, troškovi smanjeni

Navedeni rezultat ostvaren je povećanjem efikasnosti upravljanja i smanjenjem operativnih troškova poslovanja nakon promjene unutarnjeg ustroja HRT-a i uvođenja nove integrirane funkcionalne organizacije. Premda je poslovanje HRT-a još uvijek opterećeno negativnim saldom i preuzetim obvezama iz prethodnih godina, financijska konsolidacija omogućit će kvalitetnije uvjete za ostvarivanje ciljeva Programa restrukturiranja HRT-a, s čijim se provođenjem započelo odmah nakon što ga je usvojila Vlada RH u kolovozu 2013. Financijska konsolidacija omogućit će unapređenje tekuće likvidnosti HRT-a te pokretanje investicija u razvojne projekte koji su planirani u 2014. godini.


Restrukturiranje i razvoj, planovi za 2014.

Tijekom 2014. godine HRT planira nastaviti s pozitivnim poslovanjem i restrukturiranjem u svim segmentima poslovanja. Uz smanjenje operativnih troškova poslovanja planirano je i daljnje smanjenje broja zaposlenih. Racionalizacija troškova poslovanja i rada omogućit će povećana ulaganja u proizvodnju programa, znatniju modernizaciju tehnološke infrastrukture te edukaciju zaposlenika. U 2014. godini HRT planira investirati oko 115 milijuna kuna u obnovu cjelokupne mobilne tehnike namijenjene informativnoj produkciji, uvesti u cijelosti digitalnu proizvodnu i emitivnu infrastrukturu te uspostaviti nove tehnološke platforme za interaktivne i nelinearne programske sadržaje novih medija. Tijekom 2014. u cijelosti se planiraju obnoviti i suvremeno opremiti HRT centri u Dubrovniku i Zadru.


Bez prekida od 1926.!

HRT je najstarija radiodifuzna organizacija u Jugoistočnoj Europi. Bez prekida djeluje od utemeljenja Radio Zagreba 1926. godine, odnosno 1956. kada je osnovana Televizija Zagreb. Za RTV pristojbu od 80 kuna mjesečno, HRT građanima RH omogućuje 17 cjelodnevnih regionalnih, nacionalnih i međunarodnih radijskih, televizijskih i novih medijskih programskih kanala raznovrsnog općeg i specijaliziranog sadržaja. U sastavu HRT-a djeluju i nacionalni Simfonijski, Tamburaški i Jazz orkestar te Zbor HRT-a.