Predstava "V-day: Bez rampe STOP nasilju nad ženama" za Dan žena

Na Međunarodni dan žena, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske će, u suradnji s Centrom za ženske studije i zagrebačkim Muzejom suvremene umjetnosti, u dvorani Gorgona tog muzeja izvesti predstavu V-day: Bez rampe STOP nasilju nad ženama, koja se temelji na Vagininim monolozima autorice Eve Ensle.

Predstava je nadahnuta slavnom dramom koja progovara o govori o erosu, ljubavi i čežnji, no obogaćena je osobnim ispovijedima izvođačica, žena s invaliditetom koje se, progovarajući o vlastitoj seksualnosti, jednoj od tabu tema našeg društva, zauzimaju za bolje razumijevanje svog položaja i pridonose kulturnom životu zajednice kako bi se čuli i njihovi kreativni glasovi, ističe se u najavi Zajednice saveza osoba s invaliditetom.

Predstavu je režirala Dubravka Crnojević-Carić, a izvode je Diana Dlesk, Monika Gerić, Karmela Habjanec, Sanja Heraković, Mirjana Janžek, Gordana Jurčević, Ivana Kučina, Marica Mirić, Ines Pehnec, Marija Šoić, Martina Šoštarić, Katarina Tonković te Ana Kralj i Ivona Pleše na flauti.

Za predstavu je osiguran prijevod na znakovni jezik koji će izvoditi Dorijana Kavčić, prevoditeljica i tumač znakovnog jezika gluhih.