"Klasični Rim na tlu Hrvatske" u Klovićevim dvorima

Izložba Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam, skulptura, koja će posjetitelje podsjetiti na sve ono što je od klasične rimske civilizacije ostalo sačuvano na našem teritoriju, te pokušati odgovoriti na pitanje gdje se suvremena Hrvatska, zahvaljujući toj ostavštini, nalazi u Europi, otvara se u Galeriji Klovićevi dvori.

Predstavit će se oko 150 artefakata iz razdoblja klasične rimske prisutnosti u tadašnjoj rimskoj provinciji Dalmatia, Pannonia i Histria, posuđeni iz mnogih hrvatskih muzejskih institucija, od arheološkim muzeja u Zagrebu, Puli, Splitu do muzeja iz Osijeka, Sinja, Poreča, Omiša, Siska, Đakova, Daruvara i drugih.

Među njima su arhitektonska i urbanistička rješenja koja su rimski graditelji ostavili kao vitalnu i trajnu baštinu aktualnu do današnjih dana, rimska skulpturalna plastika koja je, pored arhitekture i urbanističkih projekata, diljem zapadnog Ilirika činila jedinstvenu rimsku kulturnu matricu.

Izložene su brojne skulpture iz klasičnog razdoblja rimske umjetnosti, interpretacija Polikletova Westmacott dječaka, Kip Venere Anzotike, Kip Dijane majstora Maksimina i Reljef Silvana i Nimfa iz Arheološkog muzeja u Splitu, Kip Magna Mater, ulomci sarkofaga s prikazom pomorske bitke i reljef Tritona iz Arheološkog muzeja Istre u Puli, Reljefni žrtvenik Silvana i dvije Silvane iz Daruvara te brojni drugi vrsni primjerci portretne plastike i monumentalne skulpture. Tu su i primjerci sitne brončane plastike iz zagrebačkog Arheološkog muzeja Statueta atlete (tip Polikletova Diskofora), Statueta Fortune, Statueta Herkula na četvrtastom postolju te glava Mitre ili Atisa, koji zasigurno pripadaju samim vrhuncima rimske klasične umjetnosti.

Rimska vladavina na tlu današnje Hrvatske zasigurno je, pored grčke, ostavila osnovne kulturološke predispozicije za integraciju ovog područja u zapadnoeuropski civilizacijski kulturni krug te postavila dugoročno temelje za razvoj osnovnih klasičnih obilježja materijalne kulture, osobito u domeni urbanizma, arhitekture i umjetnosti, a i nakon sloma golemog imperija njihova je baština kao inspiracija ostala integrirana u nasljeđu globalne zapadnoeuropske civilizacije, ističe se u najavi izložbe.

Klovićevi dvori tom izložbom nastavljaju ciklus predstavljanja domaće kulturne baštine iz razdoblja antike, započet 2010. izložbom Antički Grci na tlu Hrvatske. Autorica koncepcije izložbe je Jasminka Poklečki Stošić, kustosice su Ana Medić i Danijela Marković, a stručni suradnik Marina Šegvić. Izložba će biti otvorena do 25. svibnja.