Pravila o postupanju HRT-a tijekom EU izbora

Pravilima o postupanju HRT-a tijekom izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske uređuje se postupanje Hrvatske radiotelevizije u razdoblju izborne promidžbe 'Izbori za Europski parlament 2014.'

Pravila o postupanju HRT-a tijekom EU izbora - dokument

Provedbu ovih Pravila u HRT-u pratit će Povjerenstvo HRT-a koje imenuje Glavni ravnatelj HRT-a. Kršenje Pravila kao i drugih općih akata HRT-a, te zakonskih i podzakonskih propisa RH u vezi s izborima od strane radnika HRT-a predstavlja osobito tešku povredu radne obveze.