Umrla akademkinja Ivana Weygand-Đurašević

Akademkinja Ivana Weygand-Đurašević istaknuta molekularna biologinja, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) umrla je u Zagrebu u 62. godini, priopćeno je iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

Rođena je 1952. u Osijeku, 1975. diplomirala na (PMF) Sveučilišta u Zagrebu i te godine zaposlila se kao asistentica u Zavodu za biokemiju (PMF). Stupanj magistre znanosti iz molekularne biologije stekla je 1978., a doktorice znanosti 1981. Za docenticu je izabrana 1988., za izvanrednu profesoricu 1995., a za redovnu profesoricu 2000. a u trajno zvanje redovne profesorice 2005.

Primarni znanstveni interes akademkinje Weygand-Đurašević bile su interakcije između nukleinskih kiselina i proteina, kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina i proteinsko inženjerstvo. Objavila je ukupno 70 znanstvenih radova, od kojih 61 u časopisima koje navodi Current Contents. Bila je suautorica srednjoškolskog udžbenika kemije vodila je tri domaća projekta, a na osam inozemnih projekata bila je ili glavni koordinator ili voditelj hrvatskog tima.

Predavala je četiri kolegija u preddiplomskim, diplomskim i doktorskim nastavnim programima PMF-a. Od 1999. akademkinja Weygand Đurašević bila je predstojnica Zavoda za biokemiju voditeljica smjera Biokemija na poslijediplomskom studiju kemije. Od 2006. do 2010. obavljala je dužnost prodekanice za znanost Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Za članicu suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) izabrana je 2002., a za redovitu članicu 2012.

Dobitnica je Državne nagrade za znanost za 2005. godinu za znanstveno dostignuće u istraživanju biosinteze proteina.