Uljepšajmo naš Zagreb

Imate li lijepu okućnicu ili zgradu i mislite da je vaša trava zelenija nego susjedova, sada na tome možete i zaraditi. Naravno, ako se prijavite na natječaj.