Otvorena Nacionalna filatelistička izložba "Croatica 2014."

U vukovarskom Dvorcu Eltz otvorena je Nacionalna filatelistička izložba "Croatica 2014." s međunarodnim sudjelovanjem na kojem su poštanske marke, uz hrvatske, izložili i filatelisti iz Slovenije i Mađarske.

Poseban dio izložbe predstavljaju izlošci članova Kraljevskog filatelističkog društva iz Londona iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske, rekao je predsjednik Hrvatskog filatelističkog saveza Mladen Vilfan dodajući kako je riječ o izlošcima nagrađivanima na najvažnijim filatelističkim izložbama u svijetu.

U Hrvatskoj djeluje 39 filatelističkih klubova u čijem se članstvu nalazi više od 1000 filatelista.