Biografije novih ministara Siniše Varge i Vedrana Mornara

Premijer Zoran Milanović proveo je rekonstrukciju Vlade. Ministra zdravlja Rajka Ostojića zamijenit će ravnatelj HZZO-a Siniša Varga, a ministra znanosti, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića - bivši dekan FER-a Vedran Mornar.

Siniša Varga
,  primarius, dr. med. dent., rođen je 24. kolovoza 1965. godine u Zagrebu. Od 2012.godine radi kao ravnatelj HZZO-a. Završio je Stomatološki  fakultet u Zagrebu 1989. godine i specijalizaciju iz stomatološke protetike 1997. u KBC-u Zagreb te pohađao poslijediplomski doktorski studij iz biomedicine  na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2004. Od 1993. radi kao doktor dentalne medicine na Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Sestre milosrdnice, KBC Zagreb i KB Dubrava.

Član je Upravnog vijeća  Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“, predsjednik Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče. Član je Upravnog odbora  i predavač  na poslijediplomskom studiju  „Leadership  and Management of Health Services“  na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Asistent  je u uredu ravnatelja  Sveučilišne klinike "Vuk Vrhovac" od 1992.-1993., pomoćnik ravnatelja Kliničke bolnice Dubrava od 2001.-2002., pomoćnik ministra zdravstva za stručno-medicinske poslove od 2002.-2004. godine. Član je stručnih povjerenstava pri ministarstvu zdravlja i član pregovaračkog tima  Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija za područje zdravstva u poglavlju "Pravo nastana i sloboda pružanja usluga". Autor je i koautor stručnih i znanstvenih radova iz područja dentalne medicine i upravljanja u zdravstvu.

Vedran Mornar rođen je 29. svibnja 1959. u Zagrebu. Godine 1977. upisao se na Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 1981. na smjeru Računarska tehnika. 1982. upisao je postdiplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računarske znanosti. Magistarski rad obranio je 1985.

Od 2003. radi na Zavodu za primijenjenu matematiku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu kao redoviti profesor za znanstveno područje Računarske znanosti na grupi predmeta Računarske znanosti iz koje je izrastao današnji Zavod za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Četiri godine proveo je kao prodekan za nastavu, a nakon toga bio je dekan FER-a. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova i sudjelovao je na više znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Član je IEEE Computer Society i uredništva znanstvenog časopisa Journal of Computing and Information Technology.