Uručene Nagrade Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja

Ministrica kulture Andrea Zlatar Violić uručila je Nagrade Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj za 2013.

Za područje književnosti nagradu su dobili Tonko Maroević za životno djelo, Milko Valent - godišnja nagrada, za glazbu pijanistica Pavica Gvozdić za životno djelo, skladateljica Olja Jelaska - godišnja nagrada, za likovne i primijenjene umjetnosti Mladen Stilinović za životno djelo, Damir Sokić - godišnja nagrada, za filmsku umjetnost Nedeljko Dragić za životno djelo, Bobo Jelčić za film Obrana i zaštita - godišnja nagrada, na području kazališne umjetnosti glumac Božidar Boban za životno djelo, a Balet HNK Zagreb za cijelu sezonu - godišnja nagrada, te za arhitekturu i urbanizam (Radovan Delalle za životno djelo, a godišnja nagrada timu arhtekata za knjižnicu u Labinu.

Godišnja nagrada dodjeljuje se umjetnicima za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom protekle godine, kao i grupi umjetnika za kolektivna umjetnička ostvarenja, a Nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.