Otvorena Oziđana pećina u NP Krka

U Nacionalnom parku Krka, iznad Roškog slapa, otvorena je Oziđana pećina - lokalitet u sklopu poučne pješačke staze.

Riječ je o mjestu od iznimne prirodne, kulturološke i povijesne vrijednosti. Pećina je na nadmorskoj visini od 220 metara, dugačka je 59, a visoka oko 2 i pol metra.

Njezino otvaranje kruna je uređenja staze otvorene 2012. kako bi se rasteretio najposjećeniji dio nacionalnog parka Skradinski buk, a turisti privukli u gornji tok Krke. U projekt je uloženo više od 6 milijuna kuna.