Zagrebačka Skupština nije prihvatila prijedlog o parkiranju

Nakon što nije prošao izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2013., zastupnici zagrebačke Gradske skupštine nisu prihvatili ni prijedlog gradonačelnika Milana Bandića o novom načinu naplate parkiranja prema kojemu su se u Zagrebu uz postojeće četiri trebale uvesti još dvije parkirališne zone. Taj je prijedlog poduprlo 18 gradskih zastupnika, a njih 26 bilo je protiv.

U raspravi je potpredsjednik Gradske skupštine Davor Bernardić (SDP) istaknuo kako je intencija tog prijedloga naplata parkiranja stanarima, koji bi time plaćali još jedan porez na motorna vozila. On tvrdi da je naplata parkiranja sada isplativa jedino u prvoj i drugoj zoni, a već treća zona se ne isplati.

Tomislav Stojak (HNS) rekao je da zdrav razum odmah kaže kako to ne treba poduprijeti. To je odluka kojom Bandić želi građanima uvesti novi harač, pa je ne treba ni u kojem slučaju poduprijeti, poručio je Stojak.

Predsjednik Gradske skupštine Darinko Kosor (HSLS) rekao je u ime Kluba HSLS-HSS kako je apsurdno da su se spustile cijene parkiranja u centru grada, a žele se uvesti parkirališna mjesta u djelovima grada koji za to nemaju uvjete.
Podsjetio je da su gradonačelniku dali ovlasti da u postojeće četiri parkirališne zone može širiti blokove i određivati cijene. Ne vidim nikakav smisao da uvodimo još dvije zone, poručio je Kosor. Takva bi odluka izazvala revolt više od 80 posto građana. Političke prijedloge bez podloge struke ne možemo prihvatiti, rekao je Kosor.

Zastupnici su s 23 glasa za, osam protiv i 11 suzdržanih prihvatili prijedlog odluke zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada u gradu Zagrebu.

U obrazloženju odluke se navodi da će se kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada propisati naknadno, nakon donošenja odgovarajućih provedbenih propisa.

Za davatelja usluge određuje se Čistoća - podružnica Zagrebačkog holdinga, a način određivanja troškova obavljanja te javne usluge određuje se prema kriteriju količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.
Propisuje se da se kriterij količine prikupljenog otpada utvrđuje prema volumenu spremnika za miješani komunalni otpad te prosječnom broju pražnjenja spremnika u razdoblju od jednog mjeseca. Određuje se da se prijevoz miješanog komunalnog otpada obavlja tri puta tjedno.

Miješani komunalni otpad odlagat će se u posude i spremnike. Prikupljat će se u zajedničkim, označenim spremnicima za miješani komunalni otpad, a kućanstva su dužna podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora s davateljem usluga kojim se definira broj i volumen spremnika. Građanima se određuje mjesečni način plaćanja naknade za prijevoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada te naknada za dodatno utrošene količine označenih vrećica za miješani komunalni otpad.

Davor Bernardić pitao je koje godine će biti izgrađen centar za gospodarenje otpadom, na što mu je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Sandra Švaljek odgovorila da će biti izgrađen u roku, do kraja 2018. godine. Također je rekla da će Plan gospodarenja otpadom u ponedjeljak ići u javnu raspravu.