Otkriveni staro svetište i kosturi ispod koprivničke crkve

U središtu Koprivnice ispod župne crkve arheolozi su otkrili staro crkveno svetište Blažene Djevice Marije iz 13. stoljeća, s brojnim kosturima i vrijednostima iz tog vremena.

Vrijedno arheološko nalazište otkriveno je tijekom radova na podnom grijanju u unutrašnjosti župne crkve Sv. Nikole, a otkriće je to koprivničkih arheologa predvođenih Robertom Čiminom, kustosom Muzeja grada Koprivnice.

Čimin i ekipa arheologa pretpostavljali su kako se ispod župne crkve nalazi stara crkva, a potvrda je došla već drugoga dana iskapanja kada su se ocrtali zidovi crkve Blažene djevice Marije iz 13. stoljeća.

Planiramo istražiti svetište do kraja, a upravo se u njemu kriju najbolji nalazi, jer je tu pokopano visoko svećenstvo i bogatiji sloj građana, kazao je Čimin. On je već prvoga dana sa svojom ekipom otkrio sjeverni zid crkvenog svetišta, kompletnu kriptu iz 1657. godine sa svođenim ulazom, postolje bočnog oltara iz 17. stoljeća i osam grobova iz istog razdoblja.

Među otkrićima su i brojne lubanje, a najdragocjenije što su našli je misno ruho svećenika. Uz navedeno pronađene su i dvije od tri samostanske prostorije na sjevernoj strani crkve.