Putujući festival "Pjesničenje" na "Festivalu od riči"

Na Korčuli je "Šušur! Festival od riči" ugostio putujući festival "Pjesničenje" iz Beograda, koji je od 2008. predstavio tisuću pjesnika u dvadeset gradova u regiji.

Šušur - kako to opisati - osim značenja riječi koje znači tako jedno mnoštvo koje se okuplja oko pozitivnog događaja i tako je puno buke radosti i veselja, radi se o festivalu o i za književnost, koji se evo već treće ljeto upriličuje u starome gradu, na ulicama i štradama i na trgovima staroga grada u gradu Korčuli, kaže Marina Giunio, suorganizatorica festivala "Šušur! Festival od riči.". 

Korčulani su pjesnicima pripremili opuštenu i intimnu atmosferu, u kojoj su se lako snašli i oni koji su mislili da njihove pjesme neće pronaći publiku. Krutih pravila i programa ni u jednom šušuru nema pa tako ni u ovom korčulanskom.

Više o ovom festivalu doznaje u videoprilogu.