Četrdeset milijuna kuna zajma za zaštitu od poplava

Na prvoj sjednici nakon ljetne stanke Vlada je dala suglasnost Hrvatskim vodama da pokrenu postupak uzimanja zajma u visini od 40 milijuna eura kod Razvojne banke Vijeća Europe za 'Projekt zaštite od poplava'. Tim projektom namjerava se unaprijediti, obnoviti i dograditi postojeći sustav zaštite od poplava kako bi se ubuduće smanjili rizici od poplava i na dunavskom i jadranskom riječnom slijevu. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, polovica bi se financirala tim zajmom, a druga polovica bila bi iz izvornih prihoda Hrvatskih voda.

Njime se želi napraviti 15 većih sustava zaštite od poplava, a proveo bi se od 2015. do 2018. Zajam bi trebalo otplatiti do 2027. uz poček od pet godina. Za zahvate vrijednije od 3 milijuna eura ili za one za koje je potrebna studija utjecaja na okoliš, prije povlačenja sredstava bit će potrebno dobiti odobrenje Razvojne banke Vijeća Europe.

Donesena je i odluka o formiranju međuresornog povjerenstva za suzbijanje neprijavljenog rada. Neprijavljeni rad u Hrvatskoj je dosta raširen i potrebno je pokrenuti snažniju borbu da taj neprijavljeni rad postane prijavljen te da radnici imaju prava koja im proistječu iz prijavljenog rada, pojasnio je ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić.

Na proračunskim zalihama ostalo još 30 milijuna kuna

Vlada je usvojila izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe ovogodišnjeg državnog proračuna, a ministar financija Boris Lalovac izvijestio je da su te zalihe na kraju lipnja iznosile 30 milijuna kuna.

Izvješće pokazuje da je od ukupno raspoloživih 200 milijuna kuna proračunskih zaliha za ovu godinu, u prvih šest mjeseci iskorišteno 170,3 milijuna kuna. Samo u mjesecu lipnju s proračunskih zaliha iskorišteno je 35 milijuna kuna, većim dijelom za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama, u visini od 32,5 milijuna kuna.

Lalovac je napomenuo da se državni proračun određenim dijelom nalazi pod pritiskom tereta izdvojenih sredstava zbog nepravomoćnih presuda u visini od 83 milijuna kuna. Kada one postanu pravomoćne, teretit će proračunsku zalihu, a to znači da ćemo u tom iznosu povećavati sredstva proračunske zalihe, poručio je Lalovac.

Najviše pozornosti i dalje izaziva najava porezne reforme koja bi omogućila veće plaće većini zaposlenih. Očekivalo se da će o tom poreznom rasterećenju napokon govoriti i predsjednik Vlade Zoran Milanović, no to se nije dogodilo.

Uredbom o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije  Vlada je omogućila da opskrbljivači nastave s isporukom toplinske energije do sklapanja novih ugovora između ovlaštenih predstavnika suvlasnika i kupaca toplinske energije u predstojećoj sezoni grijanja. Dne 1. lipnja 2014. istekao je zakonski rok za sklapanje ugovora između kupaca toplinske energije i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrade/građevine. No, kako je tek mali dio tih ugovora i potpisan, po nekim procjenama njih tek desetak posto pa i manje, postojala je opasnost da dođe do prekida opskrbe u sezoni grijanja 2014./2015.

Vlada: 8. kolovoza Dan sjećanja na Stjepana Radića

Vlada je donijela uredbu o visini boravišne pristojbe za 2015. godinu, kojom ona ostaje na dosadašnjim razinama. Za turistička mjesta svrstana u razred A, boravišna pristojba, ovisno o razdoblju od izvansezone do glavne sezone iznosi po osobi i noćenju od 4,5 pa do 7 kuna. Za turistička mjesta B razreda, iznosi od 3,50 do 6 kuna po osobi i noćenju, za turistička mjesta razreda C iznosi od 2,50 do 5 kuna, a za mjesta razreda D i ostala nerazvrstana mjesta iznosi od 2 do 4 kune.

Boravišna pristojba bez promjena - 3,88 mil. za kampove

Podržati Hinu u daljnjem napredovanju

Vlada je prihvatila izvješće o radu Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hina) za 2013., a ministrica kulture Andrea Zlatar Violić istaknula je kako je Hina obavila svoje zadaće restrukturiranja te je Vlada može podržati u njezinu daljnjem napredovanju, poput portala koji je upravo izrađen.

Nakon dugogodišnjih minusa, poslovanje Hine u 2013. obilježio je početak restrukturiranja i financijske konsolidacije, istaknula je Zlatar Violić predstavljajući izvješće. Hina je došla do minimalnoga minusa, sređene su otpremnine, smanjen je broj zaposlenih, a dio ljudi koji se bavi digitalizacijom stare građe prebačen je u Državni arhiv, rekla je.

Vlada je prihvatila izvješća i o radu Vijeća za elektroničke medije, Agencije za elektroničke medije i Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za 2013. Vijeće za elektroničke medije protekle je godine dodijelilo tri nove televizijske i dvije radijske koncesije, te je ukupno pratilo oko 200.000 sati radijskog i tv programa na svim razinama. Ministrica kulture pohvalila je autonomnost tog vijeća, te istaknula kako je u 2013. dodijelijen 31 milijun kuna za ukupno 992 programa u svrhu poticanja pluralizma i raznovrsnosti.

Zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić, predstavljajući izvješće o radu HERA-e u 2013., ustvrdio je da je tu godinu u energetskom smislu u Hrvatskoj obilježilo otvaranje tržišta prirodnog plina te početak otvaranja tržišta električne energije.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice prihvatila Godišnji obračun strateških robnih zaliha za 2013. godinu te je utvrđeno Izvješće o upravljanju za prošlu godinu. Donesena je i odluka o knjiženju otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva - Ravnateljstva za robne zalihe po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2013. godine.

Usvojila je Prijedlog tužbe Vlade Republike Hrvatske protiv Rješenja povjerenika za informiranje klase. Ovlast za zastupanje u tom postupku pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske dana je ravnateljici Ureda za zakonodavstvo Zdenki Pogarčić. Vlada je donijela i odluku o darovanju vojne opreme.

Vlada je, na osobni zahtjev radi odlaska na novu dužnost, razriješila zamjenika ministra turizma Ratomira Ivičića, a zbog isteka mandata razriješeni su i dosadašnji članovi Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa Dubravka Hozjan, Zdravko Sekulić i Milivoj Krmpotić. Novim članovima imenovani su Mladen Nikšić, Ivica Mekovec i Stjepan Petljak. Ana Šijaković imenovana je privremenom ravnateljicom Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.