U 10 godina 300 žena ubili muževi, partneri ili članovi obitelji

U posljednjih desetak godina 300 žena ubili su njihovi supruzi, partneri, sinovi ili članovi obitelji. Iako je taj trend u padu, samo prošle godine život je izgubilo 11 žena, a u prvom polugodištu ove godine tri žene. Ti su podaci izneseni na konferenciji o Konvenciji VE-a o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Hrvatskom saboru.

Sudionici konvencije istaknuli su potrebu da Hrvatska što prije ratificira Konvenciju i suglasili se kako, unatoč tomu što nam je zakonodavstvo u području nasilja nad ženama i u obitelji usklađeno s europskim, praksa govori drugačije.

Nasilje nad ženama je najraširenije kršenje ljudskih prava u svijetu i to nas mora zabrinuti, poručio je predsjednik Sabora Josip Leko te izrazio uvjerenje kako će Hrvatska uskoro potpisati Konvenciju.

Nasilje je zlo i sramota onoga tko zlo primjenjuje, a ne žrtve tog zla, i to treba osvijestiti, rekao je predsjednik Republike Ivo Josipović.

Nasilje nad ženama je, kaže, duboko ukorijenjeno ne samo u hrvatskom društvu, nego u cijelom svijetu, a skala tog nasilja varira od zemlje do zemlje. Teška ekonomska situacija, upozorio je, potencira opasnost od nasilja. Ne smanjuje se, kaže, broj silovanja, koje je teško dokazati, posebno ako je riječ o ženama koje su u braku. Zbog srama i predrasuda u društvu žene ne prijavljuju nasilnike, a situacija je posebno teška na selu, upozorio je Josipović. Napomenuo je kako se u postupku u kojem se kažnjava nasilnik treba dokinuti sekundarna viktimizacija jer, ističe, sam je postupak na neki način novo poniženje za ženu.

Voditelj izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Gvozden Flego poručio je kako bi nam trebalo biti stalo, ne samo do sanacije posljedica, već i do prevencije. Kada sam 2010. pisao prijedlog Rezolucije o borbi protiv nasilja u školama, otkrili smo na švedskom primjeru da prevencija stoji 150 dolara po učeniku, a da je direktna i indirektna šteta za društvo i sve sudionike između milijun i tristo i milijun i petsto tisuća dolara u radnom vijeku od 35 godina, rekao je Flego.