Blago Ivana Mažuranića

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu bit će otvorena izložba "Blago Ivana Mažuranića" u povodu 200. obljetnice rođenja hrvatskoga književnika, bana i jezikoslovca.

Izložbom se želi pokazati utjecaj Ivana Mažuranića na hrvatsku kulturu, a izloženi su njegovi rukopisi koji se čuvaju u Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK među kojima je i nadopuna "Osmana", zatim od najranijih izdanja "Smrti Smail-age Čengića" do prijevoda toga djela na brojne jezike - mađarski, armenski, češki, poljski, ruski, albanski, njemački, engleski, španjolski, talijanski, švedski, latinski, esperanto i druge.

Na izložbi će se moći vidjeti glazbena i likovna djela inspirirana radovima Ivana Mažuranića.