EU sufinancira dokumentaciju za LNG terminal

Europska unija Hrvatskoj je odobrila pet milijuna eura za izradu tehničke dokumentacije i modela financiranja izgradnje LNG terminala na Krku, izjavio je na susretu s novinarima ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.

Hrvatska je nepovratno dobila maksimalnih 50 posto, odnosno približno pet milijuna eura za izradu dokumentacije, a preostalih 50 posto financirat će sama.

Ovo je velik korak jer smo, nakon što smo LNG terminal stavili na listu od posebnog interesa Europske unije, dobili maksimalna moguća sredstva kako bismo bili spremni za neke druge faze koje će potvrditi opravdanost izgradnje LNG-a u Hrvatskoj, ne za hrvatsko tržište, nego za diverzifikaciju opskrbe plinom ovog dijela Europe, rekao je Vrdoljak.

Republika Hrvatska je, dodao je, spremna u budućem LNG terminalu imati maksimalan vlasnički udio od 25 posto. Objasnio je da Hrvatska godišnje troši 2,7 milijardi kubičnih metara plina, dok bi kapacitet LNG terminala bio između četiri i šest milijardi kubičnih metara.

Govoreći o koracima koji slijede u realizaciji projekta LNG terminala, direktor LNG-a Hrvatska Mladen Antunović istaknuo je da lokacijsku dozvolu očekuje u najkraćem roku. Slijedi izrada glavnog projekta i ostale dokumentacije do građevinske dozvole te će, s pomoću odobrenih sredstava iz EU-a, doći i do zatvaranja financijske konstrukcije pa će se znati tko će biti strateški ulagač, tko financijski ulagači, a tko će graditi terminal.