Hrvatska dobila sedam znanstvenih centara izvrsnosti

Na sjednici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar proglasio je hrvatske znanstvene centre izvrsnosti.Proglašeni znanstveni centri izvrsnosti u području prirodnih znanosti su sljedeći:

1. Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore – CEMS

To je zajednički centar Instituta Ruđer Bošković i Instituta za fiziku. Voditelj centra bit će u prvoj godini dr. sc. Milko Jakšić s Instituta Ruđer Bošković. Centar će ujediniti napore i stručnost istraživača te promicati interdisciplinarna istraživanja putem četiriju ključnih istraživačkih jedinica: a) Fotonika i kvantna optika, b) Grafen i srodne dvodimenzionalne strukture, c) Novi funkcionalni materijali i d) Fizika i tehnologija ionskih snopova.

U sklopu navedenog centra nalaze se sljedeće istraživačke jedinice: 1.1. Istraživačka jedinica: Novi funkcionalni materijali. Voditelj istraživačke jedinice dr. sc. Mile Ivanda dolazi s Instituta Ruđer Bošković (IRB). Istraživačka jedinica bit će posvećena sintezi, karakterizaciji, simulaciji i razvoju novih funkcionalnih materijala radi potpore i uvođenja visokotehnoloških industrija u Hrvatskoj.

1.2. Istraživačka jedinica: Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama
Istraživačku jedinicu vodit će dr. sc. Marko Kralj s Instituta za fiziku. Misija istraživačke jedinice za znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama jest osiguravanje okvira za vrhunsku razinu istraživanja, kompetitivnost na međunarodnoj razini koja je usmjerena na grafen i povezane 2D materijale. Dodatno, misija je okupiti tim znanstvenika sposobnih za privlačenje financiranja iz najkompetitivnijih izvora EU-a i drugih međunarodnih izvora te promidžba istraživanja koje je motivirano s primjenama od direktnog interesa za hrvatski hi-tech, malo i srednje poduzetništvo i industrijski sektor.

1.3. Istraživačka jedinica: Fotonika i kvantna optika. Dr. sc. Mario Stipčević s Instituta Ruđer Bošković voditelj je treće istraživačke jedinice. Misija je jedinice promicanje izvrsnosti u temeljnim istraživanjima u području fotonike i kvantnih efekata u nelinearnoj optici te promidžba fotonike i optike u Hrvatskoj.

1.4. Istraživačka jedinica: Fizika i tehnologija ionskih spojeva. Četvrtu istraživačku jedinicu CEMS-a vodit će dr. sc. Milko Jakšić s Instituta Ruđer Bošković.

2. Znanstveni centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju (STIM)

Drugi znanstveni centar izvrsnosti u području prirodnih znanosti vodit će prof. dr. sc. Vlasta Bonačić-Koutecký sa Sveučilišta u Splitu. Predloženi centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM) povezuje istraživanje s inovacijom i edukacijom kroz tri područja unapređivanja utemeljena na izvrsnosti i aktualnosti: a) napredna tehnologija na nanoskali;  b) voda i okoliš; c) obrazovanje. Slijedit će nove strateške okvire za europsku suradnju u obrazovanju te uspostaviti nove programe za poduzetništvo u području prirodnih znanosti i tehnologije, u skladu s područjima unapređivanja, uključujući kontinuiranu edukaciju te osiguravanje njezine izvrsnosti.

Centri izvrsnosti u području biomedicinskih znanosti

3. Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu. Ovo je integrirani znanstveni centar izvrsnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj u prvoj godini bit će akademik Slobodan Vukičević. Istraživanja će se provoditi putem dviju istraživačkih jedinica: a) biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja te b) istraživanja u regenerativnoj medicini.

4. Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva. Voditelj drugog znanstvenog centra izvrsnosti u području biomedicine je prof. dr. sc. Stipan Jonjić koji dolazi s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Glavni ciljevi centra bit će istraživanje međuodnosa virusa i imunosnog sustava te dizajniranje učinkovitih cjepiva i vektora za prevenciju i liječenje različitih zaraznih bolesti i tumora.

Centri izvrsnosti u području humanističkih znanosti

5. Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku. Prvi centar u području humanističkih znanosti vodit će prof. dr. sc. Ante Čović s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

6. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo. Dr. sc. Milan Mihaljević sa Staroslavenskog instituta vodit će drugi centar u području humanističkih znanosti.Znanstveni centar izvrsnosti u području društvenih znanosti

7. Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment. Voditelj centra u području društvenih znanosti bit će prof. dr. sc. Jurica Pavičić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Temeljna istraživačka djelatnost centra odnosit će se na problematiku funkcioniranja, učinkovitosti i društvene odgovornosti osnovnih i srednjih škola u kontekstu analize postojećeg sustava školskog menadžmenta i osnivačkog upravljanja, kao i mogućnosti za njihovo unapređenje.