Predstavljena prva kazališna dvorana prilagođena osobama s invaliditetom

Kazalište Vidra postalo je prva kazališna dvorana u Hrvatskoj prilagođena svim kategorijama osoba sa invaliditetom, a njezine tehničke prilagodbe predstavljene su danas, na Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Tako je kazalište Vidra dobilo mobilnu rampu koja mogućava osobama u kolicima pristup dvorani i taktilnu stazu - reljefiranu podlogu koja slijepe osobe vodi kroz predvorje do ulaza u dvoranu. U dvorani su sva sjedala označena na brajici.

Scena Vidra, druga kazališna dvorana Satiričkog kazališta Kerempuh u suradnji s vlasnicima prostora, Hrvatskim savezom slijepih i slabovidnih, te njihovim kazalištem Novi život, ovime postaje centar društvene svijesti, prihvaćanja, razumijevanja, tolerancije i elitne kulturne ponude koja nadopunjuje kulturnu ponudu Zagreba, istaknuo je ravnatelj Satiričkog kazališta Kerempuh i Scene Vidra Duško Ljuština.

Naglasio je da bi se to trebalo napraviti u svim dvoranama u Hrvatskoj te najavio da će kazalište Kerempuh iduće godine to napraviti u svojoj dvorani u Ilici 31.

Podsjetivši da je Hrvatska među prvima potpisala i ratificirala Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom i da ima nacionalnu strategiju jednakih mogućnosti, ravnatelj Kazališta slijepih i slabovidnih Novi život Vojin Perić ustvrdio je da je bila obveza društva da se ovakvo nešto dogodi.

Socijalna politika u Hrvatskoj mora početi računati na osobe s invaliditetom kao potencijal, kao nešto kreativno i kao na ljude koji nisu puki konzumenti socijalnih usluga. Oni su proizvođači i konzumiraju kulturna dobra, ali ne mogu ući u dvorane i preostalim čulima konzumirati predstave, što bi im trebalo biti omogućeno, istaknuo je. U dvorani im još, kako je naglasio, nedostaje audiodeskripcija.

Osobe s invaliditetom kojih ima više od 500.000 u registru osoba s invaliditetom su dio nas, zaslužuju biti dio društva jer se svakome od nas može dogoditi da postane osoba s invaliditetom. Zato se svi sustavi, od zapošljavanja, kulture, poduzetništva, građanstva, lokalne zajedndice i drugih trebaju otvarati i biti tu za osobe s invaliditetom, istaknula je pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih Iva Prpić