Mornar: Reforma kurikula će "ići", osiguran i dio novca

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar najavio je da se u reformu nastavnog kurikula ide te da je za njezin početak osigurano 12,35 milijuna kuna.

Pritom je, rekao je, osnovna ideja da se na reformi kurikula zaposli što više ljudi iz škola na puno radno vrijeme, to jest da ih se oslobodi svih drugih obveza kako bi jedno polugodište mogli koncentrirano raditi na reformi kurikula.

Da bismo to mogli učiniti, trebamo privremeno zaposliti druge ljude koji će to polugodište raditi poslove onih koji će se potpuno posvetiti radu na reformi kurikula i za to smo osigurali većinu od spomenutih 12,35 milijuna kuna, objasnio je ministar Mornar u razgovoru za Hinu. Dodao je kako su procjene Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) da na reformi kurikula treba angažirati oko 300 ljudi u povjerenstvima po predmetima.

Mornar, naime, smatra da se u reformi kurikula vjerojatno nećemo moći 'otrgnuti' iz predmetne nastave jer je ona u Hrvatskoj duboko uvriježena. S tim u vezi, spomenuo je burne reakcije protivljenja već na samu pomisao koja, rekao je, zapravo nikada nije ni bila javno izrečena da se uvede predmet "znanost" u kojem bi se spojile fizika, kemija i biologija. Ali, ističe, nije problem broj predmeta, nego njihov sadržaj jer, kako je rekao, "ne bismo ništa postigli kada bismo te predmete formalno 'ujedinili' u jedan bez sadržajne promjene".

Ministar je podsjetio na to da se od 11,5 milijardi kuna koje MZOS na godinu dobije iz proračuna za plaće izdvoji 9,6 milijardi. Oko milijardu kuna su, kako je rekao, razna socijalna davanja - subvencija studentske prehrane, smještaja i školarina, prijevoza učenika i nastavnika, to jest sve što zapravo nije izdvajanje za osnovnu zadaću ministarstva.

Iako svjestan da su uštede nužne zbog velikoga proračunskog deficita, ministar je rekao da je prostor za njih, ako se ne diraju plaće i socijalna davanja, u proračunu vrlo ograničen i da ga praktički nema. U toj preostaloj milijardi kuna su programi i aktivnosti kao što su to asistenti za djecu s teškoćama, obrazovanje djece hrvatskih građana u inozemstvu, poticaji tehničkoj kulturi, članstvo u međunarodnim udrugama, zaklada za znanost, materijalni troškovi instituta i sveučilišta.


MZOS jedan od najboljih u povlačenju novca iz fondova Europske unije

Budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta jedno od najboljih u povlačenju novca iz europskih fondova, ministru Mornaru je neobično da nema, kako je rekao, "neograničen iznos limita tzv. domaće komponente". Riječ je o tome, objasnio je, da je za projekte EU-a to ministarstvo za sljedeću godinu osiguralo oko sto milijuna kuna, što ulazi u tzv. limit. Načelo je da zemlje članice EU-a, pa tako i Hrvatska, za svaki projekt trebaju osigurati 15 posto novca, a 85 posto daje EU.

Zato Mornar kaže: Nebo bi trebalo biti granica za tu domaću komponentu i na bilo koji način bi trebalo nabaviti novac za projekte u koje trebamo sami uložiti 15 milijuna kuna, a koji će na to donijeti još 85 milijuna kuna.

Ministar je podupro odluku potpredsjednika Vlade i ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branka Grčića da zaposli oko 300 novih stručnjaka kako bismo bili još uspješniji u povlačenju novca iz europskih fondova. Posao prijavljivanja europskih projekata težak je i birokratiziran.


Projekt "E-škole" razlog za radost 

Jedan od razloga za radost u idućoj godini za ministra je projekt "E-škole" koji će se povezati s reformom kurikula. Istaknuo je da je ministarstvo za taj projekt u idućoj godini osiguralo 20 milijuna kuna za provedbu pilot-projekta kojemu je svrha podignuti između 100 i 150 škola na višu razinu informatičke pismenosti. Tim će se novcem osigurati barem dio nastavnog materijala za tzv. STEM predmete (znanost, tehnologija, inženjerstvo, matematika), a većina novca ići će na opremu. 

Ministar je potvrdio kako je na nedavnom razgovoru s rektorima načelno rečeno da bi se trebale povećati upisne kvote na sveučilištima za prirodne i tehničke studije, ali, ocijenio je, provedba će biti sporija jer se ne mogu osigurati sredstva za proširenje kapaciteta na tim studijima.