Pokrenuta beatifikacija četvorice svećenika iz BiH

Sveta Stolica pokrenula je proces beatifikacije četvorice svećenika Banjolučke biskupije koji su ubijeni početkom i tijekom Drugoga svjetskog rata.

Banjalučki biskup Franjo Komarica dobio je presliku službenog dokumenta Kongregacije za kauze svetih u kojemu se navodi da je odobreno pokretanje crkvenog postupka za proglašenje blaženima svećenika Antuna Dujlovića, Waldemara Maksimilijana Nestora, Krešimira Barišića i Jurja Gospodnetića.