Fra Ivica Petanjak novi je krčki biskup

Papa Franjo za novog je krčkog biskupa imenovao fra Ivicu Petanjka, franjevca kapucina, dosadašnjeg gvardijana kapucinskog samostana u Osijeku, objavio je danas apostolski nuncij u Hrvatskoj Alessandro D´Errico.

Na tom će mjestu zamijeniti dosadašnjeg biskupa mons. Valtera Župana koji odlazi u mirovinu.

Fra Ivica Petanjak rođen je 29. kolovoza 1963. u Đakovu, a za svećenika je zaređen 24. lipnja 1990. u Zagrebu. U dosadašnjem je radu obnašao brojne službe - odgojitelja, bolničkog kapelana, župnika te provincijala franjevaca kapucina. Na Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu 2002. doktorirao je crkvenu povijest.