Pravnice se kroz udrugu žele izboriti za ravnopravnost

Više od 70 posto mladih diplomiranih pravnika su žene. Očit je trend feminizacije pravne profesije. No, njihov udio na najvišim položajima u toj profesiji ni izbliza ne odgovara tomu. Zato će se žene pravnice za svoju ravnopravnost od sada boriti i putem novoosnovane udruge.

Kroz Udrugu žele postići da se, prema njemačkome modelu, i kod nas odredi minimum od 30 posto žena u nadzornim odborima državnih poduzeća.

Hrvatska udruga žena u pravnoj profesiji osnovana je prema uzoru na slične udruge, prije svega u SAD-u. Praksa je pokazala da takve asocijacije u svijetu imaju velik utjecaj na pravosuđe pa i zakonodavstvo. Sličan utjecaj priželjkuju i naše pravnice.