Novi kriteriji za upis u srednju školu - dodatni bodovi i prijamni ispiti

Da će se kriteriji za upis u srednje škole mijenjati, pri čemu će se u nekim slučajevima uvesti prijamni ispiti i dodatni bodovi za upis u srednje škole, otkrio je nedavno u emisiji Hrvatskog radija 'A sada Vlada' ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar. Sada je na stranicama ministarstva i službeno objavljen Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole.

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole - dokument

Besplatni udžbenici za sve zagrebačke srednjoškolce

Važnije promjene obuhvaćene ovim pravilnikom su:

- U općim odredbama određeno je za kandidate starije od 18 godina mogućnost upisa uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje. Elementi i kriteriji propisani ovim Pravilnikom koriste se i za upis u međunarodne programe. Također, određeno je kako se prilikom prijave programa obrazovanja može odabrati učenje 1. stranog jezika kojeg kandidat nije učio u osnovnoj školi, ali uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja tog stranog jezika za 1. strani jezik.  Provjeru znanja iz tog stranoga jezika kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istog stranog jezika.
 
- Srednje škole mogu, uz ishođenu suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Ova provjera znanja nije eliminacijska. Ova odredba stupa na snagu u trenutku započinjanja postupaka za upis u šk. god. 2016./2017.
 
- Kod vrednovanja rezultata kandidata, postignutih na natjecanjima iz znanja, dodatno se nagrađuje i potiče izvrsnost te je povećan broj bodova i dodatno se vrednuje sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima.
 
- Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja, ako ima potrebu za istim, radi održavanja standarda kvalitete i sl.
 
- Jasnije su propisane odredbe vrednovanja uspjeha kandidata s teškoćama u razvoju za koje se formiraju zasebne ljestvice poretka, a na temelju ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja i sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10).

Prijamni ispit za neke gimnazije?