Profil djeteta zlostavljača i djeteta žrtve

Psihičko nasilje, izoliranje, učestalo maltretiranje sve su veći problemi o kojima se malo govori, pa su djeca odlučila sama tome stati na kraj.

Mladi savjetnici pravobraniteljice za djecu imaju strategiju kako pomoći vršnjacima, a sve to reći će i na konferenciji Europske mreže pravobranitelja za djecu.

Zlostavljana djeca uglavnom su povučena, tiha, ne komuniciraju. Kakvi su pak profili onih koji maltretiraju druge?