Tribina o istraživanju i eksploataciji nafte u Jadranu

Na Svjetski dan zaštite okoliša u Hrvatskom saboru održat će se konferencija 'Projekt istraživanja i eksploatacije nafte u Jadranu'. Moderatorica tribine bit će Ljiljana Katičić, predsjednica Programskog foruma za gospodarstvo ORaH-a.

U mreži Prvog - o istraživanju i eksploataciji nafte na kopnu

Uvodna izlaganja održat će saborska zastupnica Mirela Holy, predsjednica ORaH-a, te naftni stručnjaci Pavle Uroda, Srećko Leustek i Vladimir Janeš. Uvodničari će govoriti o uobičajenim procedurama prilikom realizacije projekata istraživanja i eksploatacije nafte te je li Vlada poštovala te procedure. Nakon uvodnih izlaganja slijedit će rasprava u koju će se moći uključiti svi prisutni.