Ispitom iz kemije i sociologije počelo polaganje državne mature

Prvi dan državne mature počeo je ispitom iz kemije i sociologije. Ove školske godine prijavljeno je više od 40 000 maturanata, od toga je 13 500 gimnazijalaca, a 22 000 učenika strukovnih škola.

Najbolji maturant ili maturantica u matematici i fizici od ove godine dobit će i novčanu nagradu. Novac za to osigurao je naš poznati znanstvenik Marin Soljačić koji je donirao 5000 dolara.

Državna matura sastoji se od obvezatnog dijela (hrvatski jezik, matematika i strani jezik) te izbornog dijela. Preliminarni rezultati bit će objavljeni 13. srpnja, rok za prigovore je 15. srpnja, a konačni rezultati 17. srpnja.