Uvodi se obvezno testiranje vida djece do četvrte godine

U Kliničkoj bolnici Sveti Duh počela je provedba Nacionalnog skrininga na slabovidnost (ambliopiju). Time pregled vida kod djece do četvrte godine života postaje obvezna mjera zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.

Pedijatri će od jeseni trogodišnjake na sistematskom pregledu upućivati na obvezan oftalmološki pregled, čime se prvo testiranje vidne oštrine pomiče za nekoliko godina, istaknuo je ministar zdravlja Siniša Varga, označivši početak provedbe projekta.

Naime, dosad se prvo obvezno testiranje vida provodilo pri upisu u osnovnu školu. No tada je već prekasno za liječenje ambliopije, najčešće patologije vida u djece, koja se najuspješnije liječi do sedme godine i završetka razvoja vidnog dijela mozga. Ne liječi li se na vrijeme, slabovidno oko više nikada neće moći vratiti dobar vid. Predviđa se da će se uvođenjem provjere broj oboljelih od slabovidnosti (ambliopije) u Hrvatskoj smanjiti za 90 posto - s trenutačnih 200.000 osoba na samo 20.000.

Uvjereni smo da ćemo na ovaj način drastično smanjiti poboljevanje djece te osigurati veću kvalitetu životu u odrasloj dobi, rekao je ministar. Naglasio je da će, nakon testiranja djece, putem sustava e-zdravstva biti obavješteni i pedijatri o djeci koju je potrebno dalje dijagnostički i terapijski zbrinjavati.
U povodu početka provedbe projekta ministar Varga dodijelio je voditeljici Referentnog centra Ministarstva zdravlja za dječju oftalmologiju i strabizam Mirjani Bjeloš rješenje za Referentni centar, s obzirom na to da je upravo Sveti duh s partnerima prije četiri godine pokrenuo projekt "Ambliopija u četverogodišnje djece grada Zagreba". To je bio najveći takav projekt u oftalmologiji u svjetskim razmjerima. Obuhvatio je 15.000 četverogodišnjaka, a ujedno je bio temelj za uvođenje Nacionalnog skrininga.

Ravnatelj KB-a Sveti duh Mladen Bušić iznio je podatak o petpostotnoj prevalenciji ambliopije, što znači da u Hrvatskoj postoji oko 200.000 slabovidnih osoba.

Slabovidnost je izlječiva u devedeset posto slučajeva ako se otkrije s četiri i liječi do sedme godine. To znači da bi u Hrvatskoj danas bilo samo dvadesetak tisuća slabovidnih osoba da je prije postojao skrining u predškolskoj dobi, ustvrdio je Bušić. Zahvalio je ministru Vargi što je prepoznao važnost ovog najisplativijeg i najunčinkovitijeg probira u medicini uopće i uvrstio ga u program obveznih mjera zdravstvene zaštite djece te time Hrvatsku uvrstio među samo desetak zemalja u svijetu koje imaju ovakav program.
Na konferenciji za novinare bio je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je izrazio zadovoljstvo što se zagrebački projekt testiranja djece na slabovidnost sada širi na nacionalnu razinu.

Tim KB-a Sveti duh, koji je pokrenuo zagrebački projekt, Bandić će predložiti Gradskoj skupštini za Nagradu Grada Zagreba za 2015. godinu.