"Retro": Mađarsko-rumunjska granica

Mađarske vlasti nedavno su najavile gradnju zida na granici sa Srbijom kako bi spriječile sve veći ulazak emigranata u zemlju.

Da problem ilegalnog useljavanja nije nov svjedoči naša sljedeća priča koja će nam pokazati kako su se slični problemi svojedobno rješavali na graničnom području između Rumunjske i Mađarske.