Aplikacije za anonimnu prijavu nasilja

Devet godina osječki Centar za nestalu i zlostavljanu djecu radi na inovativnim rješenjima koja educiraju kako prepoznati nasilje te ga prijavljivanjem spriječiti i zaustaviti.

Unutar projekta "Prijavi i zaustavi" izradili su dvije mobilne aplikacije, za djecu i roditelje. One upoznaju korisnike što je zlostavljanje i zanemarivanje djece i omogućuje anonimnu prijavu svakog nasilja. U izradi aplikacije partner je bio i odsjek za Psihologiju osječkog Filozofskog fakulteta.

Centar u cjelogodišnjem radu provodi niz akcija u prevenciji svih oblika nasilja nad djecom, tako i čestim info-danima i podjelama brošura i letaka građanima. Kao i edukacija odgojno obrazovnih djelatnika škola i Domova za djecu i edukacija relevantnih stručnjaka iz institucija koji se bave ovom tematikom.

Aplikacije su izrađene jer su istraživanja pokazala da su nove tehnologije bliže djeci nego dosadašnji alati i mehanizmi prevencije i sprečavanja nasilja nad djecom ili njihova zanemarivanja.

U Centru ističu da je najveća vrijednost aplikacija anonimna prijava i razbijanje pogreške današnjeg društva "da svatko gleda svoj posao" i ne želi se miješati u stvari koje prepoznaje da nisu u redu. Aplikacije educiraju o ranom uočavanju nasilja, potiču na prijavu te bržu i lakšu reakciju stručnjaka.