Izvješće pravobraniteljice: Žene najviše diskriminirane

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u Saboru je predstavila izvješće o radu ureda u proteklih deset godina koje pokazuje da je broj pritužbi građana iz godine u godinu sve veći.

Izvješće pokazuje i da se ravnopravnost spolova još uvijek marginalizira i nailazi na brojne predrasude koje se temelje na spolnim stereotipima i tradicionalnoj podjeli uloga između muškarca i žene.

Ured pravobraniteljice u deset godina obradio je gotovo 14 tisuća predmeta. U 70 do 80% slučajeva riječ je o diskriminaciji žena. Najčešći su slučajevi uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja, sprečavanja napredovanja te otpuštanja s radnog mjesta.

Diskriminacija je vidljiva i u Saboru - samo je četvrtina zastupnica.