Ženska mreža Hrvatske - zaustavite političku podzastupljenost žena

U povodu Dana žena Ženska mreža Hrvatske organizirala je prosvjednu povorku kojoj su se pridružile članice ženskih organizacija širom zemlje. 
Uputila je i poruku premijeru Tihomiru Oreškoviću u vezi s političkom podzastupljenosti žena, radnim pravima, nasiljem nad ženama, zdravstvenom zaštitom i reproduktivnim zdravljem te zaštitom ustavnog poretka. 

Ženska mreža uputila je Vladi zahtjeve da se poštuju zakoni i zaustavi politička podzastupljenost žena. Istaknuli su i da je u Saboru samo 20% žena, a u Vladi 14% ministrica. Od Vlade traže, među ostalim, i osnivanje ministarstva za žene.

U području radnih prava žena i tržišta rada traže izmjenu Zakona o radu koji će zaštititi trudnice i žene na roditeljskom dopustu; ugovore o radu na neodređeno kao standardne ugovore o radu; smanjivanje mogućnosti neplaćenog i potplaćenog ženskog rada; aktivne mjere kojima će se osigurati jednake plaće za isti rad; uvođenje menadžerskih kvota i aktivne mjere zapošljavanja mladih majki; zaustavljanje agencijskog rada i nasilnog premještanja poslova u javnim službama u kojima su pretežno zaposlene žene u privatnu sferu.

Stopa radne aktivnosti žena iznosi samo 44,6%. Stopa nezaposlenosti žena je 16,8% dok je stopa zaposlenosti samo 37%. Žene su za svoj rad neplaćene, potplaćene ili manje plaćene. Ne želimo biti jeftina radna snaga! Ne želimo gubiti radna prava kako bi se pogodovalo kapitalu. Ženama je dosta!

U području nasilja nad ženama tražimo: osudu nasilja tako da počinitelji partnerskog nasilja budu kazneno odgovorni; da osuđeni nasilnici kaznu služe u zatvoru, a ne na javnim radovima; da policija pravi razliku između partnerskog nasilja, tj. muškog nasilja nad ženama u intimnoj vezi i nasilja među ostalim članovima obitelji; zaustavljanje prijavljivanja žena kao počiniteljica nasilja, najčešće u slučajevima kad su se branile od nasilja; hitne i ozbiljne promjene u državnoj politici prema nasilju nad ženama i njihovu primjenu u praksi odmah; osiguranje trajnog, sustavnog i dostupnog financiranja autonomnih ženskih skloništa i savjetovališta; ratifikaciju i primjenu Konvencije VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Svake godine u Hrvatskoj ubijeno je između 20 i 30 žena od strane partnera. Država ne poduzima odgovarajuće mjere da to spriječi. Žene su tako diskriminirane od počinitelja nasilja i od sustava. Primjena Istanbulske konvencije značit će promjenu zakona i praksi. Ženama je dosta!

U području zdravstvene zaštite te seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena tražimo: dosljednu primjenu Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece; hitnu promjenu čl. 20. Zakona o liječništvu i onemogućavanje priziva savjesti za pružanje zdravstvene zaštite u javnom zdravstvu; onemogućavanje kolektivnog priziva savjesti u nizu bolnica i kliničkih centara; sankcioniranje liječnika koji diskriminiraju žene i uskraćuju im zdravstvenu skrb; opće pokrivanje pobačaja i suvremene kontracepcije iz sredstava HZZO-a, uključivši tablete RU 486 i ellaOne tablete sukladno pravu Europske unije; osiguravanje dostupnosti i pristupačnosti suvremenih oblika kontracepcije i reproduktivnih usluga svim ženama, uključujuci skupine žena koje su u nepovoljnijem položaju; uvođenje kvalitetnog programa seksualnog odgoja u škole, s odgovarajućim brojem sati.

Zdravstvena zaštita, posebno pravo na pobačaj, medicinski potpomognutu oplodnju i kontracepciju je sve teže ostvarivo jer veliki broj liječnika i liječnica (70%) i drugog medicinskog osoblja uskraćuje pravo ženama na zdravstvenu zaštitu. Za nerad i diskriminaciju, te uskraćivanje zdravstvene skrbi liječnici nisu kažnjeni. Ženama je dosta diskriminacije u sustavu javnog zdravstva!

U području zaštite ustavnog poretka i primjene međunarodnih konvencija i preporuka tražimo: dosljedno poštivanje ustavne odredbe o odvojenosti crkve od države; osiguranje zaštitite i poštivanje ženskih ljudskih prava od negativnog utjecaja religijskih i drugih sociokulturalnih stavova i vrijednosti; osguranje primata UN Konvencije o eliminaciji svih oblika nasilja prema ženama nad Vatikanskim ugovorima; poštivanje preporuka Odbora za ljudska prava UN-a, Odbora za ukidanje diskriminacije žena, Odbor protiv torture i Univerzalnog periodičnog pregleda UN-a, sve iz 2015. 

Ženama je dosta kršenja i urušavanja njihovih prava i sloboda kao ravnopravnih građanki!

Pozivamo Vladu da članstvo u međunarodnim asocijacijama iskorištava zbog hitne uspostave mira i sigurnosti kako bi se izbjeglice postupno mogle vratiti kućama. Zahtijevamo solidarnost s izbjeglicama, otvaranje granica, omogućavanje dobivanja pomoći i azila. Odlučno se protivimo slanju hrvatske vojske na izbjeglice, navodi se između ostalog u priopćenju Ženske mreže Hrvatske. 

Visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini jedna je od devet članova EK koji su potpisali zajedničku izjavu u povodu Međunarodnog dana žena, a u kojoj se poziva na promicanje ravnopravnosti spolova. Danas slavimo žene. Slavimo njihovu ulogu u društvu, na poslu, u našim obiteljima i životima. Prisjećamo se i njihove patnje, nedaća i nepravde, koje su za mnoge žene još uvijek stvarnost. Isto tako je istina i da moramo promicati ravnopravnost spolova ne samo danas, na Međunarodni dan žena, nego svaki dan. Komisija ističe i da se EU od samih svojih početaka zauzimala za ravnopravnost spolova kako u okvirima svojih granica tako i širom planeta, navodi se između ostalog u zajedničkoj izjavi.