Studenti protiv ugovora o suradnji Filozofskog i KBF-a

Predstavljeni su rezultati istraživanja među studentima Filozofskog fakulteta o ugovorima o suradnji u izvođenju dvopredmetnih studija između Filozofskog i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu zahtjev za smjenu Uprave fakulteta poduprli su anketom u kojoj se više od dvije trećine studenta bezuvjetno usprotivilo sklapanju ugovora o zajedničkim dvopredmetnim studijima između Filozofskog fakulteta i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Protiv suradnje tih dvaju fakulteta izjasnilo se 70 posto studenata, 23 posto njih podupire suradnju ako su u ugovoru eksplicitno definirani uvjeti suradnje, 5 posto nema stajalište o tim pitanjima, a samo jedan i pol posto anketiranih bezuvjetno podržava ugovor, istaknuto je na konferenciji za novinare održanoj u Novinarskom domu.

Studenti Filozofskog fakulteta izjasnili su se da se kategorički protive svim ugovorima, u kojima god oni bili, a anketom žele postići da se mišljenje studenata uzme u obzir u daljnjim glasovanjima koja će se provesti po vijećima fakultetskih odsjeka do 8. lipnja, kazala je koordinatorica Lorena Drakula.  

Anketa je više nego reprezentativna, budući da je obuhvatila 2070 studenata, odnosno trećinu ukupnoga broja studenata na fakultetu, sastavljena je uz pomoć nastavnika sociologije, a provodilo ju je 108 anketara dva tjedna, od 27. travnja do 8. svibnja, rečeno je uz napomenu da je samo petnaestak ispitanika odbilo anketu.